Jakość i sertyfikacja

Duża konkurencja zachęca nas do osiągnięcia wysokich standardów jakościowych.
UAB „Plenonis” jest sertyfikowany przez ISCC (ang. - International Sustainability & Carbon Certification) standarty.

Zalety:

- Sertyfikacja jest środkiem do odróżnienia zrównoważonych produktów na rynku od niezrównoważonych;
- Sertyfikat wyróżnia odpowiedzialność gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw;
- ISCC to zaawansowany i pierwszy uznany system, zgodnie z Niemieckim ministerstwem rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony konsumentów);
- ISCC jest doświadczenny, skuteczny system;
- ISCC zapewnia większe bezpieczeństwo dla spółek;
- ISCC to system globalny, obejmujący wszystkie rodzaje biomasy, i może być stosowany zarówno do UE, jak i na rynkach zagranicznych. System ten może ułatwić handel zarówno na poziomie krajowym i międzynarodowymi;
- ISCC nie jest systemem zamkniętym - jedna z głównych cech jest zrównoważona reprezentacja zainteresowanych stron i przejrzystego procesu.

Początek strony