KOKYBĖ IR SERTIFIKATAI

 Šiandieninėje prekyboje susiduriame su didele konkurencija, kuri mus skatina siekti aukštų kokybės reikalavimų.
UAB “Plenonis“ yra sertifikuota pagal ISCC (angl. – International Sustainability and Carbon Certification) standarto reikalavimus.

Privalumai:
- Sertifikavimas yra priemonė atskirti tvarius produktus nuo netvarių rinkoje;
- Sertifikavimas išskiria atsakingus ūkius ir įmones;
- ISCC yra pažangi ir pirmoji pripažinta schema, suderinta su BLE (Vokietijos Žemės ūkio ir maisto federaline įstaiga);
- ISCC yra patirtimi pagrįsta, veiksminga ir efektyvi sistema;
- ISCC suteikia daugiau saugumo socialiai atsakingoms įmonėms;
- ISCC yra pasaulinė sistema, apimanti visas biomasės rūšis ir gali būti taikoma tiek ir ES, tiek ir užjūrio rinkoms. Ši sistema gali palengvinti prekybą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu;
- ISCC nėra uždara sistema – vieni iš pagrindinių bruožų yra subalansuotas suinteresuotų šalių atstovavimas ir skaidrūs procesai.

Go to top